Na czym polega praca nauczyciela?

Każdy z nas z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że bycie nauczycielem to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Praca z dziećmi z pewnością nigdy nie należała i nie będzie należeć do najłatwiejszych, a co więcej nie każdy ma sposobność do efektywnego przekazywania wiedzy. Warto również wiedzieć, że obowiązki nauczyciela są regulowane przepisami prawa, co może stanowić dodatkową trudność. Jednak na czym polega praca nauczyciela?

Na czym polega praca nauczyciela od strony praktycznej?

Wiele osób zastanawia się, na czym polega praca nauczyciela? Zwykle zdajemy sobie sprawę z tego, że prowadzi on zajęcia z dziećmi i usiłuje przekazać im jak największą dawkę wiedzy. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że średnia ilość zajęć praktycznych, jakie prowadzi nauczyciel to około 20 godzin, choć może zdarzyć się ich o wiele więcej. Wiele osób może więc stwierdzić, że praca nauczyciela nie jest pracą na cały etat, gdyż pracują oni mniej niż 40 godzin w tygodniu. Niemniej jednak zawód nauczyciela obarczony jest ogromną odpowiedzialnością, a także wiąże się z koniecznością ciągłego używania głosu. Praca ta ma również charakter niezwykle stresujący. Musi on bowiem przekazać grupie uczniów, gdzie każdy z nich jest indywidualnością, odpowiedni zakres wiedzy, w taki sposób, by ta grupa uczniów to zrozumiała i nie miała co do materiału żadnych wątpliwości. Uczniowie rzadko kiedy ułatwiają nauczycielowi to zadanie. Mają oni bowiem często problemy z koncentracją i skupieniem uwagi, a to z kolei nauczyciela skutecznie rozprasza. Musi więc wykazać się on ponadprzeciętną odpornością na stres oraz cierpliwością. Chcąc więc podsumować to, na czym polega praca nauczyciela, można powiedzieć, że jest to głównie przekazanie najtrudniejszych zagadnień w podręczników szkolnych w sposób prosty i zrozumiały, a także indywidualne podejście do każdego ucznia i sposobu w jaki przyswaja on wiedzę.

Na czym polega praca nauczyciela?- prowadzenie dokumentacji

Okazuje się, że to na czym polega praca nauczyciela, to nie tylko fakt ciągłego przebywania w otoczeniu uczniów i wykonywanie obowiązków nałożonych przez System Edukacji. Nauczyciel jest również odpowiedzialny za prowadzenie rzetelnej dokumentacji, która pozwoli na sprawdzenie przebiegu nauczania. Co więcej niektóra dokumentacja jest przeznaczona tylko dla nauczyciela celem zapoznania się, jednak inna z kolei musi zostać przygotowana przez niego samego. Należy do tego chociażby przygotowanie:

  • podstawy programowej dla określonego przedmiotu nauczania
  • dokumentacji odnośnie danego etapu nauczania
  • rozkładu materiału
  • wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania
  • konspektu każde kolejnej lekcji
  • arkuszy szkolnych
  • dziennika szkolnego

Warto także wspomnieć, że często nauczyciel dla danej klasy jest również jej wychowawcą. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi obowiązkami, wśród których należy chociażby dokładne poznanie uczniów, a także zwracanie uwagi na wszystkie „czerwone flagi”, które pojawiają się pomiędzy wychowankami. Praca nauczyciela nie jest więc taka prosta, na jaką może wyglądać.