Licytacje komornicze – inwestycje godna uwagi

Sytuacje, w których osoba zadłużona nie dysponuje środkami, wystarczającymi na pokrycie finansowych zaległości, zdarzają się coraz częściej. Zdobycie odpowiedniego zaplecza finansowego jest wyjątkowo trudne, zwłaszcza w czasach, gdy szalejąca inflacja winduje ceny i generuje zastój w sektorze przedsiębiorstw. Prowadzi to do zwiększenia bezrobocia i powoduje szybkie topnienie pieniędzy, odłożonych na tzw. „czarną godzinę”. Licytacje komornicze to nie tylko przykra codzienność dłużników, ale przede wszystkim sposób na uregulowanie ich zobowiązań i spłacenie długów.

Idea licytacji komorniczych – komornik sądowy Rzeszów

Przeprowadzaniem licytacji komorniczych zajmują się urzędnicy państwowi, jak np. komornik sądowy Rzeszów. Jest to część postępowania egzekucyjnego, polegająca na zajęciu posiadanego przez dłużnika majątku, a następnie spieniężeniu go. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie środków finansowych, pozwalających na spłatę istniejącego zadłużenia. Przedmiotem licytacji mogą być zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, do których zalicza się samochody, sprzęt elektryczny, meble i dzieła sztuki. Co ważne, dłużnik może korzystać z nich aż do czasu licytacji. Komornik nie ma prawa zajmować przedmiotów osobistych, które stanowią podstawę przetrwania. Do tej grupy należą np. żywność, opał lub narzędzia, przy pomocy których osoba zadłużona wykonuje swoją pracę. Dzięki licytacjom wierzyciel odzyskuje swój kapitał, a spłacający rozpoczyna kolejny rozdział życia z czystym kontem.

Kto może wziąć udział w licytacjach komorniczych?

Każda licytacja komornicza przeprowadzana jest na wniosek wierzyciela. Komornik sądowy Rzeszów prowadzi licytacje otwarte, tzn. że jedynym warunkiem przystąpienia jest uiszczenie wadium. Wynosi ono 10% szacowanej kwoty sprzedaży ruchomości lub nieruchomości zadłużonego. W przypadku przegranej, całość nakładu finansowego zostaje zwrócona na konto wpłacającego. Co ważne, obwieszczenie licytacji powinno nastąpić minimum 2 tygodnie przed jej rzeczywistym rozpoczęciem. Stosowne ogłoszenia muszą pojawić się w sądowym budynku i adekwatnym urzędzie gminy. Można je również zamieszczać na różnego rodzaju portalach internetowych, co przyczynia się do uzyskania znacznie większych zasięgów.

Komornik sądowy Rzeszów przeprowadza licytację do momentu, aż ktoś zaproponuje kwotę zaporową dla pozostałych uczestników. Nadzór nad całością procesu sprawuje sędzia, który ostatecznie wydaje poświadczenie zajęcia własności.

Komornik sądowy Rzeszów – prawdziwa oszczędność, realne zagrożenie

Pierwsza licytacja opiera się na ogół na ¾ rynkowej wartości ruchomości lub nieruchomości. Brak zainteresowania wśród kupujących, skutkuje obniżeniem ceny wywoławczej. To stwarza możliwość uzyskania atrakcyjnego rozwiązania, pozwalającego zaoszczędzić nieco gotówki. Warto wiedzieć jednak, że komornik sądowy Rzeszów przeprowadza zarówno licytacje przedmiotów i nieruchomości zachęcających rzeczywistym wyglądem i jakością, jak i tych, które wymagają przeznaczenia dużych nakładów finansowych na potencjalny remont czy renowację. W przypadku zakupu nieruchomości należy również zapoznać się z księgami wieczystymi i jej stanem hipotecznym. A wszystko po to, by sam proces licytacji nie stał się początkiem trudności, jakie generować mogą pozornie atrakcyjne, a w rzeczywistości problematyczne okazje.

Licytacje komornicze to w dzisiejszych czasach norma, która przestaje dziwić i zaskakiwać. Coraz więcej osób decyduje się na zakup nieruchomości lub ruchomości w ramach działań komorniczych, co daje możliwość spłaty zadłużenia. To ciekawa alternatywa i zróżnicowana oferta sprzedażowa na szeroko pojętym rynku wtórnym. Dlatego też warto rozważyć tą opcję i poszukać mieszkania, samochodu czy dzieł sztuki wśród ofert proponowanych przez komornika.